Missie LRA

In 2002 werd een missie voor de samenwerking geformuleerd. De volgende tekst is daaruit afkomstig:  “De regio Arnhem is een lerende regio waar, door intensieve samenwerking en contact tussen diverse actoren, de vragen van de regionale werkgevers en de regionale samenleving adequaat beantwoord worden. Het onderwijs faciliteert onderwijsleer-processen gericht op zowel het verwerven van beroepscompetenties als burgerschapscompetenties en zij richt zich hierbij nadrukkelijk op de regionale arbeidsmarkt en in bredere zin de regionale samenleving.

De regionale werkgevers faciliteren praktijk-leerprocessen voor hen die in opleiding zijn en werken mee aan het vormgeven van een toereikende opleidingsinfrastructuur (volume en aard van de competenties)”. Ook de rollen van andere partijen zoals de gemeenten en maatschappelijke organisaties worden benoemd. Convenant Aan de samenwerking ligt een convenant ten grondslag. Onder de titel ‘Een wereld te winnen in een lerende regio’ werken de partners met elkaar samen.

Voor meer informatie, zie: www.lerenderegioarnhem.nl