Over ons

Over de organisatie

Wie zijn wij?

Regio Arnhem is een initiatief van samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de Arnhemse regio.

Het verbeteren van de aansluiting van vmbo naar mbo vormt al jaren de kernopdracht van de Lerende Regio Arnhem. Hiervoor organiseren wij onder andere Oriëntatie dagen aan het MBO en de Scholenmarkt Arnhem. De decanen van de LRA-scholen zijn de cruciale mannen en vrouwen van de Lerende Regio in de scholen. De decanen en mbo-ambassadeurs vormen de verbindende factor tussen de LRA-organisatie en de vmbo- en mbo-scholen onderling in de regio Arnhem e.o.

Wat doen wij?

De scholenmarkt en oriëntatiedagen helpen de leerlingen en ouders van deze leerlingen om een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding aan het MBO. Ook in de scholen wordt door de leerlingen gewerkt aan hun ‘loopbaandossier’ waarin de loopbaancompetenties onderzocht worden. De ontwikkeling van het loopbaandossier wordt in samenwerking met de LRA scholen vorm gegeven zodat deze gekend is op het vervolgonderwijs.

Om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen werd de ‘’Sluitende Keten’’ ingevoerd. Dankzij dit LRA-project, waarin vmbo, mbo, Leerplicht en Regionaal Bureau Leerlingzaken deelnemen, hebben wij elke overstappers in beeld en wordt gecheckt of elke leerling een plaats heeft in het mbo.

De digitalisering van het overstapdossier van vmbo naar mbo draagt er in toenemende mate toe bij dat vmbo-leerlingen bewuster kiezen en dat de mbo’s sneller en vollediger geïnformeerd worden over de toekomstige studenten. En inmiddels weten we ook dat het voortijdig schoolverlaten in onze regio flink is afgenomen!

De decanen van de vmbo- en mbo scholen hebben jaarlijks meerdere werkmiddagen om afstemming van overdracht en informatie te delen. Gezamenlijke aanpak van vernieuwing, aanvulling en ontwikkeling maakt dat onze regio een goed netwerk heeft in de overstap naar het vervolgonderwijs.